Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 

 Seyfo ( De Assyrische Genocide)
 

De Assyrische Genocide
De Assyrische Genocide (Assyrisch: ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ of ܣܝܦܐ (Seyfo), Turks : Süryani Soykırımı) was een volkerenmoord op de Assyriërs in het Ottomaanse Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Volgens ooggetuigen en nieuwsrapportages in de media werden vele duizenden Assyriërs die in het noorden van Mesopotamië het huidige zuidoosten van Turkije en noordwesten van Iran) leefden in de periode 1915-1920 met geweld ontheemd en vermoord.

De volkerenmoord op de Assyriërs is nog door geen enkel land officieel erkend, in tegenstelling tot de Armeense Genocide, die wel door een aantal landen en internationale organisaties is erkend.

De Assyrische Genocide is bekend geworden onder de naam Seyfo. ‘Seyfo’ vertaald naar het Nederlands is ‘Zwaard’.

Redenen voor de Genocide
De Armeniërs en de Grieken claimen dat zij als christelijke gemeenschap van Anatolië het probleem waren dat leidde tot de gedwongen verhuizingen en barbaarse uitvoeringen. De Assyriërs werden in de onderafdeling van de Armeniërs geplaatst.

De Ottomaanse overheid, evenals andere, beweerde dat de Assyriërs en de Armeniërs naar een autonomie binnen het Ottomaanse Rijk streefden en van het binnenvallende Russische leger in het oosten lid werden. De Ottomaanse overheid zag de Assyrische en de Armeense gemeenschap als bedreiging en zo deporteerde de Ottomaanse overheid deze bevolkingsgroepen naar de Syrische Woestijn. Tijdens de deportaties, Dodenmars, waren er veel sterfgevallen door verhongering en dehydratie.

De Assyro-Chaldean National Council verklaarde op 4 december 1922 dat ongeveer 275.000 “Assyro-Chaldeans” omkwamen tussen 1914 en 1918.

Politieke Situatie voor de Eerste Wereld Oorlog
Het Ottomaanse rijk nam deel aan de Eerste Wereldoorlog vanaf 29 oktober 1914. Voor de oorlog leefde ongeveer de helft van de Assyrische populatie in wat vandaag Zuidelijk Turkije is. De Jonge Turken namen de controle over van het Ottomaanse Rijk slechts vijf jaar vóór het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Ottomanen waren van plan om zich bij de kant van de Centrale Bevoegdheden aan te sluiten. In 1914, van mening zijnd dat een oorlog op komst was, ging de Ottomaanse overheid een wet steunen door alle jonge mannen onder te brengen in het Ottomaanse leger. De Assyriërs in wat nu Turkije is leefden in de provincies Hakkari, Sirnak en Mardin. Deze gebieden hadden ook een Koerdische bevolking.

G
edocumenteerde aantallen van de slachtingen
In April 1915 vielen de Ottomaanse troepen gemakkelijk Gawar, een gebied van Hakkari (Iran), binnen en slachtten de volledige bevolking af. Voorafgaand aan dit, in Oktober 1914, werden 71 mensen in Gawar gearresteerd en meegenomen naar het lokale regeringscentrum in Bashkalla waar ze vermoord werden. Ook in April omringden de Koerdische troepen het dorp van Tel Mozilt en namen 475 mensen (onder hen,Reverend Gabrial, de beroemde roodgebaarde priester) gevangen. De volgende ochtend werden de gevangenen in rijen van vier naast elkaar neergeschoten. Discussies ontstonden tussen de Turken en de Ottomaanse officieren over wat er gedaan moest worden met de vrouwen die achterbleven. Uiteindelijk, besliste het leger, om ze ook te doden.

Slachtingen in Perzische dorpen (Iran)
De Ottomanen werden op de hoogte gebracht over de terugtrekking van de Russische krachten in Perzië eind 1914. De 36ste en 37ste afdelingen van het Ottomaanse leger werden naar het Noordwestelijke deel van Perzië gestuurd. Voor het eind van 1914 waren de Turkse en Koerdische troepen met succes de dorpen in en rond Urmaya binnengevallen. Op 21 februari 1915, gijzelde het Turkse leger in Urmia 61 belangrijke Assyriërs van de Franse missies, die grote losgelden eisen. De missie had genoeg geld opgebracht om de Ottomanen te overtuigen om 20 van de mensen te laten gaan. Op 22 februari werden de overige 41 geëxecuteerd en hebben hun hoofden bij de trappen van de Charbachsh Gate afgesneden. Onder hen was de bisschop Mar Denkha.

Deze dorpen, in tegenstelling tot de Assyrische dorpen van huidig Turkije, waren volledig onbewapend. Het enige soort bescherming die zij hebben gehad was toen het Russische leger definitief controle van het gebied op zich nam. Op 25 februari 1915 stormden de Ottomaanse troepen de dorpen Gulpashan en Salamas binnen. Bijna alle mannen van het dorp Gulpashan werden doodgeschoten. In Salamas zijn ongeveer 750 Armeense en Assyrische vluchtelingen beschermd door de Turkse burgers van het dorp. De bevelhebber van de Ottomaanse afdeling stormde de huizen in, ondanks dat het Turkse mensen bevatte, en riep alle mensen samen en dwong hen te marcheren naar de gebieden tussen Khusrawa en Haftevan. Ze werden doodgeschoten of geslacht. De bescherming van christenen door Turkse burgers wordt ook bevestigd in een Britse rapport dat dateert uit 1915. (Bryce, James Lord - British Government Report on the Armenian Massacres of April-December 1915)

Veel van de Moslims probeerden hun christelijke buren te redden en boden hen schuilplaats in hun huizen aan, maar de Turkse overheid was onverbiddelijk. Tijdens de winter van 1915 stierven 4000 Assyriërs aan ziekte, honger en blootstelling en ongeveer 1000 werden gedood in de dorpen van Urmia

Rapporten uit de Verenigde Staten en Europa
De redacteur V. Rockwell van The New York Times publiceerde een artikel in 1916, met de titel “The Numer of Armenian and Assyrian Victims” In het artikel verklaarde hij:

  Not only the Armenians are unfortunate: the Assyrians were also wiped out and each tenth was murdered. [...] A lot of Assyrians perished but no one knows how many exactly....within six months the Young Turks managed to do what the "Old Turks" were not able to do during six centuries. [...] Thousands of Assyrians vanished from the face of the earth.

In November 1919 schreef periodiek Frans Asia:

  The Assyrian massacres resembled the Armenian slaughters. And as about this nation, which had 250 thousand victims, has been spoken much less, it is necessary to inform the world about it.

Verslagen van ooggetuigen en citaten
Verklaring van Duitse Missionarissen op Urmia:

Er was absoluut geen menselijke bevoegdheid om deze ongelukkige mensen tegen de primitieve aanval van de binnenvallende vijandige krachten te beschermen. Het was een vreselijk situatie. Bij middernacht begon de vreselijke uittocht; 25.000 mannen, vrouwen en kinderen, Assyriers en Armeniërs, verlaten al hun vee in de stallen, al hun huishoudelijke spullen en de voorraad voedsel voor de winter, haastig en paniekerig op een lange en pijnlijke reis aan de Russische grens zonder enige soort van voorbereiding. Het was een vreselijke zicht….veel van de oude mensen en kinderen stierven langs de weg. (The Death of a Nation, pp. 119-120)

Het laatste nieuws is dat 4.000 Assyriers en honderd Armeniers zijn gestorven aan ziekte binnen de laatste vijf maanden. Alle dorpen in het omringende district met twee of drie uitzonderingen zijn geplunderd en verbrand. Twintig duizend christenen zijn geslacht in Armenië en omgeving. In Haftewan, een dorp van Salmas, zijn 750 lichamen zonder hoofden in putten en reservoirs teruggevonden. Waarom? Omdat de bevelhebbende ambtenaar een prijs op elk christelijk hoofd had gezet. In Dilman werd de Christelijke menigte in gevangenissen geworpen en werden ertoe aangezet om tot de Islam te bekeren. (The Death of a Nation, pp. 126-127)

Erkenning
De volkerenmoord op de Assyriers is nog niet officieel erkend door geen enkel land. Dit in tegenstelling tot de Armeense volkerenmoord die door vele landen en internationale organisaties is erkend. De Assyrische historici verklaren dat de reden hiervoor is omdat Assyrie beroofd is van haar politieke macht in de 20ste eeuw. Bovendien is de slachting van alle christenen in Klein-Azie verbonden met de Armeense Volkerenmoord. Op 24 april 2001, kondigde de Gouverneur van New York, George Pataki, dat de moord van burgers, voedsel en waterontbering tijdens gedwongen marsen over ruw, dor terrein voor de daders van de volkerenmoord succesvol bleek, die allemaal in het nadeel waren van de Assyrische Christenen.

Monumenten
De enige overheden die de Assyriers hebben toegestaan om een monument te vestigen, om de genocide te herdenken zijn Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten. De overheid van Zweden heeft belooft om alle kosten te betalen voor een toekomstige monument, na een sterke lobby binnen de grote Assyrische gemeenschap in Zweden dat door Konstantin Sabo wordt geleid. Het monument in de Verenigde Staten ligt in Chicago.


Literatuur
1. Gabriele Yonan: Ein vergessener Holokaust. Die Vernichtung der christlichen Assyrer in der Türkei, Pogrom-Taschenbücher Bd. 1018, Reihe bedrohte Völker, Göttingen und Wien 1989, ISBN 3922197256

2. David Gaunt: Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I, Gorgias Press LLC, 2006, ISBN 1-59333-301-3

3. The Death of a Nation, pp. 119-120

4. The Death of a Nation, pp. 126-127

5. New York State Governor Proclamation (April 1 2001). Retrieved on 2006-06-16


Bron: AUA

 

 


                

Assyriėrs in de Media

 
 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer