Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
Disclaimer Bethnahrin.nl
 

Copyrights
Het auteursrecht op al het materiaal op Bethnahrin.nl (alle pagina’s vallend binnen de domeinen Bethnahrin.nl), uitgezonderd de muziek afdeling berust bij Bethnahrin.nl.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bethnahrin.nl haar content, zoals teksten, foto’s en html-codes inbegrepen, via elektronische en gedrukte media of op welk andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Bethnahrin.nl Forum
Het Bethnahrin.nl forum is een BESCHAAFD dialoog platform en is voor alle Assyriërs (Suryoye/Chaldeers/Oromoye), waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een discussie te voeren in onderwerpen die het Assyrische volk aangaan, zolang die zich aan de gedragsregels van het forum houdt.

Gedragregels
• Dit forum is een Assyrisch discussie forum waarin onderwerpen op verschillende gebieden gediscussieerd kunnen worden, zoals op het gebied van politiek, taal, cultuur, geschiedenis, maatschappelijke problemen enz.
• Dit forum is een BESCHAAFD dialoog platform, waarin in alle ideeën, visies en meningen gerespecteerd en geaccepteerd worden zolang er geen ontoepasselijke taal wordt gebruikt en zolang deze geen personen onterecht leed op welke wijze dan ook word aangedaan.
• Bethnahrin.nl is niet verantwoordelijk voor berichten, nieuws en andere meldingen die door forum bezoekers op het forum geplaatst worden, waarvan de juistheid en oorsprong niet te bepalen is.
• Berichten en bijdragen die niet aan de eerder genoemde regels voldoen, worden onmiddellijk van het forum verwijderd.
• Bij herhaaldelijk posten van berichten die niet aan de regels van dit forum voldoen, krijgt die persoon een officiële waarschuwing.
• Bij een tweede waarschuwing wordt die persoon het recht ontnomen om berichten op het forum te plaatsen, door middel van IP-adres blokkering.
• Geblokkeerde personen hebben de mogelijkheid middels een persoonlijk gesprek met het Webteam hun recht op posten van berichten weer terugkrijgen.
• Volgens de Algemene Forum regels is het Webteam niet verplicht om privé gegevens (IP-adres, Naam, enz) van posters aan derden te verlenen.

Het Bethnahrin.nl forum wordt ook door niet Assyrische personen/organisaties gelezen en gescreend, dus laten wij samen een beschaafd beeld creëren van de Assyriërs hier in Nederland.


Privacy policy
Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van Bethnahrin.nl is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend gerespecteerd en gewaarborgd.

Aansprakelijkheid
Bethnahrin.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Bethanhrin.nl.
Bethnahrin.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van Bethnahrin.nl verkregen is. Tevens is Bethnahrin.nl niet aansprakelijk voor door derden geplaatste informatie op de site.


\\Webteam

 
 


                

Assyriėrs in de Media

 
 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer