Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Hanna Salmaan
 

Hij is in 1911 in het dorp Ma'sarta in Turkije geboren. Na de Eerste Wereldoorlog is hij samen met zijn moeder, broers en zussen naar Adana geëmigreerd. Daar heeft hij in het weeshuis de basisschool afgerond. Daarna verhuisde hij naar Beiroet en in het weeshuis heeft hij het Assyrisch/Aramees, Arabisch en Frans met goed resultaat afgesloten. Nadat hij zijn diploma van de Amerikaanse universiteit in Beiroet heeft behaald, gaf hij voor een tijdje les op de universiteit. Hierna ging hij naar de Gozirto en richtte in Tel Tammer een school. Hij bleef tot 1945 deze school beheren. In 1946 werd hij tot directeur van de scholen in Qamechli benoemd. Hij heeft deze scholen structuur gegeven en moderne systemen ingevoerd. Daarna werd hij tot directeur van de stichting 'teeltbelang' benoemd. Vervolgens is hij tot directeur van de 'Stichting elektriciteit' in Qamechli benoemd. Samen met zijn vrienden Saaïd Abo Al-Hassan en Yacoub Shalma heeft hij het tijdschrift Al-Chabour uitgegeven. Later keerde hij terug naar Beiroet om les te geven op de Amerikaanse universiteit. Op 27 november 1981 is hij gestorven.

Salmaan had grote dromen over en ambities voor de vooruitgang. De heer Shukri Jarmoekli, de directeur van de scholen in Qamechli, was zijn voorganger met deze ideeën. Later hebben vele anderen hun weg gevolgd zoals: Yohanoen Qashisho, Mansoer Shilazi en Shukri Drakji. Door hun ideeën konden zij veel mensen aan hun kant krijgen, vooral de jeugd. Salmaan streefde ernaar dat de stichtingen van zijn volk een betere plaats zullen innemen als ze door geleerde mensen worden beheerd. Hij vond dat de kerk door zowel geestelijken als geleerden moest worden beheerd. Hij was zelf een ijverig diaken.

Salmaan werd gekenmerkt door zijn charisma en zijn talent voor het preken. Hij heeft voor de eerste president van Syrië na de onafhankelijkheid Shukri Al-Quatli in 1947 gepreekt.

Zijn werk:
Hanna heeft zowel proza als poëzie geschreven.

1. Het boek Fiere d' Qatastasis Suryoyo (de vruchten van het Assyrische instituut).

2. Samen met de auteur Yohanoen Qashisho heeft hij een boek voor het leren van de Assyrische/Aramese taal geschreven. Dit boek werd in 1951 in Qamechli gedrukt.

3. Hij heeft het verhaal van Janfiaf van het Frans naar het Assyrisch/Aramees vertaald (handgeschreven).

4. Talloze gedichten (ruim honderd).

5. Hij heeft vele artikelen in meerdere talen in verschillende kranten en tijdschriften geschreven.

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer